ASA
Agrotecnològica de Serveis i Assessorament
 

ENGINYER TÈCNIC AGRÍCOLA I MÀSTER EN TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ GEOGRÀFICA, especialitzat en Agrotecnoecologia (gestió i facilitació en Agricultura Digital des d'una visió holística, símil tecnològic de l'Agroecologia) i Agricultura 4.0, així com Agricultura de Precisió, facilitant l'ús, el desenvolupament i la  implantació dels SIG, sensors, aplicacions i la teledetecció com a eines indispensables per a una millora i eficiència productiva i ambiental. 

Enfocada en la reducció de costos i optimització de processos. Acompanyem al client en l'anàlisi i l'aplicació de les dades obtingudes per quantificar i adoptar la millor solució en cada moment,  tot aportant la nostra amplia experiència de més de 15 anys en el sector agrari en diferents sectors productius (horticultura, fruticultura, viticultura, extensius, ramaderia, etc.)

La honestedat i la transparència formen part del nostre ser, treballem des de la perspectiva de la "Agricultura Oberta", "Agricultura Lliure" o  "Agricultura de Codi Obert" (des del mateix concepte del Software Lliure o el CopyLeft), ens interessa aportar coneixement per al creixement i la col·laboració social.

La meva principal inquietud està dirigida cap a una agricultura productiva, socialment responsable, ambientalment sostenible i econòmicament justa. 

OFERIM SERVEIS DE DIGITALITZACIÓ I SENSORITZACIÓ PER A L'AGRICULTURA, LA RAMADERIA, LA GESTIÓ FORESTAL I LA INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA CERCANT SOLUCIONS INTEGRALS ADAPTADES A LES NECESSITATS DE CADA EMPRESA.


E-Mail: asa.agrotecnologica@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/Agrotecnol%C3%B2gica-de-Serveis-i-Assessorament-ASA-630291447606565/

Telèfon: 651.88.23.31

Create your website or online store with Mozello

Quickly, easily, without programming.

Report abuse Learn more